• Administrasjons gebyr 50,-
 • Åpning av grossist utenfor åpningstid 4800,-
 • Bompassering pr oppdrag 60,-
 • Bortkjøring av avfall 940,-
 • Lærling 100% 1205,-
 • Lærling 50% 1065,-
 • Lærling dagtid 875,-
 • Minstetakst for rørlegger service-oppdrag på dagtid 3217,-
 • Rørlegger 100% - Mellom 21.00 - 08.00 2795,-
 • Rørlegger 50% - Mellom 16.00 - 21.00 2095,-
 • Rørlegger dagtid - Normal tid - 08.00 - 16.00 1395,-
 • Rørlegger pr. time ved montering av utstyr/materiell levert av kunden 1960,-
 • Servicebil - Drivstoff, Parkering, Slitasje 1115,-
 • Tillegg for utrykning på dagtid 2970,-
 • Vakt-utrykning utover en time 2795,-
 • Vaktutrykning helligdager og søndager i Oslo 6800,-
 • Vaktutrykning i Oslo etter 16.00 inkl. 1 time 5625,-
 • Vaktutrykning utenfor Oslo - Etter 16.00 ink 1 time 5875,-
 • Verkstedmateriell / forbruksmateriell 170,-
 • Rørlegger 08:00 - 16.00 1112,-
 • Kveld og helg 5 000,-
 • Natt 7 500,-
 • Pris per time på vakt – Dagtid 1127,50,-
 • Pris per time på vakt – Kveld og helg 1 718,-
 • Pris per time på vakt – Natt 2 543,-
 • Servicebil 437,50,-
 • Rørlegger 50% - Mellom 16.00 - 21.00 1 443,-
 • Rørlegger 100% - Mellom 21.00 - 08.00 1 993,-
 • Åpning av grossist utenfor åpningstid 3437,50,-

  Natt

 • Åpning av grossist utenfor åpningstid 2268,-

  Kveld

 • Lærling dagtid 756,-
 • Lærling 50% 1031,-
 • Lærling 100% 1443,-
 • Administrasjons gebyr 50,-
 • Åpning av grossist utenfor åpningstid 4800,-
 • Bompassering pr oppdrag 60,-
 • Bortkjøring av avfall 940,-
 • Lærling 100% 1205,-
 • Lærling 50% 1065,-
 • Lærling dagtid 875,-
 • Minstetakst for rørlegger service-oppdrag på dagtid 3217,-
 • Rørlegger 100% - Mellom 21.00 - 08.00 2795,-
 • Rørlegger 50% - Mellom 16.00 - 21.00 2095,-
 • Rørlegger dagtid - Normal tid - 08.00 - 16.00 1395,-
 • Rørlegger pr. time ved montering av utstyr/materiell levert av kunden 1960,-
 • Servicebil - Drivstoff, Parkering, Slitasje 1115,-
 • Tillegg for utrykning på dagtid 2970,-
 • Vakt-utrykning utover en time 2795,-
 • Vaktutrykning helligdager og søndager i Oslo 6800,-
 • Vaktutrykning i Oslo etter 16.00 inkl. 1 time 5625,-
 • Vaktutrykning utenfor Oslo - Etter 16.00 ink 1 time 5875,-
 • Verkstedmateriell / forbruksmateriell 170,-