Komplett røropplegg

Vi monterer hele røropplegget inkl. rør-i-rør systemet på ditt bad opptil 8 kvm, for fastpris. Dette medfølger: Skap, samlestokker, stengeventiler K.V + V.V, 6 veggbokser, rør til K.V + V.V, klammer, sluk, og alt av avløpsrør (til servant, dusj, toalett, og vaskemaskin.)

Etter at vi har montert alt, vil det bli satt trykk på, slik at vi ser at alt er tett, før snekkerne lukker veggen.

Fastpris inkl. mva.
75 000,-

Slik fungerer det

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven stiller krav til utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for sanitæranlegg. Et rør-i-rør system er en nyttig løsning for å tilfredsstille disse kravene. Hvordan fungerer et slikt system og hva må du selv følge med på?

En rørføring i rør-i-rør system består av et indre- og et ytre rør, samt et fordelerskap. Vannet renner i det indre røret og det ytre røret omslutter så dette. Dersom det indre røret springer lekk, vil det ytre røret fange opp lekkasjevannet og man unngår vannskader.

Ved eventuelle lekkasjer på et rør-i-rør system skal lekkasjevann ledes ut av skap og avledes til sluk. Det er også en fordel om det ligger en føler fra en automatisk vannstoppventil i området, som stenger vanntilførselen. Det indre røret skal også være mulig å skifte ut uten at vegger eller ytre rør må brytes opp.

Hva må du gjøre selv?

Alle rørføringer ender i et fordelerskap på veggen. Her ligger rørene til alle boligens tappesteder samlet. Det er dette du må holde øye med. Inspiser skapet med jevne mellomrom, vannsøl her vitner om lekkasjer inne i veggen. Oppdager du vann skal du straks stenge ventilene i skapet og kontakte rørlegger så snart som mulig.